Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας (Κοιν.Ν.Σ.Επ.) με την επωνυμία «ORΑΜΑΤΙ-ΖΩ» και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μέλος του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) με Αριθμό Μητρώου: 000234703101. Παρέχει υπηρεσίες και αναπτύσσει δραστηριότητες για την προαγωγή των δεξιοτήτων της ζωής (Life Skills), της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και εγγραματοσύνης του πολίτη, μέσα από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων επιμόρφωσης, έρευνας και παρεμβάσεων. Η επιχείρηση συνεργάζεται με ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα.