Το όραμά μας

Να γίνουμε πρωτοπόρος εταιρία με όνομα εμπιστοσύνης, ποιότητας και αποτελεσματικότητας στο χώρο των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, αυτό-βελτίωσης και ανάπτυξης ατόμων, επιχειρήσεων και της τοπικής κοινότητας. Να λειτουργούμε υπεύθυνα και με αξίες, διασφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλλον για τους εργαζομένους μας και εξελίσσοντας τους, αναπτύσσοντας την αγορά, υποστηρίζοντας τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες. Να απολαύσουμε το ταξίδι και τελικά να αγγίξουμε την προσωπική μας «ευτοπία».

Η αποστολή μας

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της επίτευξης μιας ισορροπημένης και επιτυχημένης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για εμάς και τους πελάτες μας. Αναπτυσσόμαστε συνεχώς, μέσω της καινοτομίας, προσφέροντας εξαιρετική εμπειρία στον πελάτη, τους υποστηρικτές μας και επενδύοντας στους ανθρώπους μας.

Οι αξίες μας

Αντίκτυπος / Διαφάνεια-Αξιοπιστία-Ακεραιότητα/ Ποιότητα/ Επιστημονική αρτιότητα / Απλότητα/ Φροντίδα / Ικανοποίηση / Συνέργειες / Συμμετοχικότητα / Καινοτομία / Επιμονή 

Δημιουργούμε ουσιαστική αλλαγή. Στόχος μας η αυτό-βελτίωση του κάθε ατόμου, της κοινωνικής ομάδας και του πληθυσμού. Επιχειρούμε την αναζήτηση και προσέγγιση της «ευτοπίας μας» με την αγνότητα και τη δίψα που την έχουμε οραματιστεί.

Εφαρμόζουμε πάντα αδιάβλητες διαδικασίες με γνώμονα τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και αξιοπιστία από και προς όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές μας. Σε κάθε μας δραστηριότητα λειτουργούμε με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης ως ανάγκη και υποχρέωση στον εαυτό μας, την ηθική μας αλλά και τη χάραξη μιας «καθαρής» μακροχρόνιας πορείας με χαρακτήρα εγγύησης και ασφάλειας για τους συνεργάτες και υποστηρικτές μας.

Σε κάθε δραστηριότητα μας αποτελεί σταθερή επιδίωξη μας η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ουσίας. Εφαρμόζονται διαδικασίες και τεχνικές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, διεθνείς συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες και συνεχώς επικαιροποιημένες επιστημονικές ενδείξεις. nt

Όλες οι δράσεις, τα εργαλεία και οι τεχνικές μας είναι επιστημονικά εμπεριστατωμένες και δοκιμασμένες. Τόσο η ομάδα μας, όσο και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες είναι άνθρωποι με υψηλή κατάρτιση στο χώρο τους, επιστημονική κατάρτιση και χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Στηρίζουμε τους νέους επιστήμονες με επιστημονική αρτιότητα και σχηματίζουμε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας.

Επιδιώκουμε την απλότητα σε όλες της τις εκφάνσεις. Όλες οι δράσεις φροντίζουμε να είναι προσιτές και εύπεπτες για όλους. Απευθύνονται τόσο σε επιστήμονες και επαγγελματίες όσο και σε άτομα χωρίς κάποια επιστημονική κατάρτιση, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Τα επικοινωνιακά μας μέσα προσπαθούμε να είναι πάντα απλά, προσιτά και διαδραστικά. Η απλότητα χαρακτηρίζει και τη προσωπική μας ζωή και θέλουμε να το μεταφέρουμε και στην ομάδα και την κοινότητα του ORAMATI-ZΩ. tent

Κάθε μας υπηρεσία, δράση και εταιρική πολιτική αναδεικνύει την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευθύνη και την ανάγκη μας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον.  Αναπόσπαστο κομμάτι και πρώτο μας μέλημα φυσικά είναι η φροντίδα των συνεργατών μας και του προσωπικού μας. Φροντίζουμε να υπάρχει ένα όμορφο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με ενσυναίσθηση και πράξεις ικανοποίησης των αναγκών τους. ent

Ξεκινώντας από την ικανοποίηση και την ευημερία του προσωπικού μας (ικανοποίηση από την εργασία), προχωρούμε στην ικανοποίηση των πελατών, εξωτερικών συνεργατών και υποστηρικτών μας. Θεωρούμε ότι είναι πραγματικό και μεγάλο στοίχημα της εταιρείας μας και θέλουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους.

t

Δημιουργούμε διασυνδέσεις με επιστημονικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς (εθνικού και διεθνείς), όσο και με κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, Πανεπιστημιακά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα, νέους επιχειρηματίες, γυναικεία επιχειρηματικότητα, εταιρίες και δομές από σημαντικούς κλάδους όπως ο τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη και η εκπαίδευση, εθελοντικές ομάδες πολιτών, ιδιώτες με ανάγκη, συνεταιριστικές ενώσεις, ομάδες υποστήριξης ευάλωτων ή ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, κ.α.

ent

Αγκαλιάζουμε κάθε σκοπό, κάθε στιγμή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αίσθημα ευθύνης. Είμαστε ανοικτοί στο όραμα και στη συμμετοχή σε διάφορες δράσεις προσφοράς και κοινωνικής ανάπτυξης και ωφέλειας.nt

Μεγαλώνουμε μαθαίνοντας και καινοτομούμε με νέες ιδέες! Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ξεκινά από εμάς τους ίδιους και μεταλαμπαδεύεται σε σας. Η καινοτομία αποτελεί βασικό μας στόχο τόσο στον επιστημονικό όσο και στον κοινωνικό-ανθρωπιστικό χώρο. Αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικά εργαλεία για εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση, εφαρμογές για αυτό-βελτίωση, ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας, ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, εντάσσουμε σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία σε κάθε μας παρέμβαση και συνδυάζουμε την έρευνα με την καινοτομία μέσω συνεργασιών και ιδιωτικής δράσηςntent

Η αφοσίωση μας κάνει πιο δυνατούς. Η ομάδα μας εργάζεται με πείσμα και επιμονή σε κάθε δράση της και παλεύει με όρεξη να επιτύχει τους στόχους της αλλά και να βοηθήσει κάθε της μέλος να αγγίζει την προσωπική του «ευτοπία». Η μέχρι τώρα ιστορία, εμπειρία και εξέλιξη των μελών της ομάδας μας χαρακτηρίζεται από την επιμονή, μιας και είχε πολλές δυσκολίες και ακόμα περισσότερα μαθήματα ζωής. Μας ένωσε ως ομάδα για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εμάς και τους συμπολίτες μας.